Auraus
    Hiekoitus

X
Kartalla näytetään Joensuun alueella tehdyt hoitotoimenpiteet kaduille ja niiden varrella oleville jk+pp-teille. Seurannan tiedot ovat viitteellisiä.
Valitsemalla eri kerroksia (esim. Kadut 0-4h) näytetään kyseisellä aikavälillä tehdyt toimenpiteet eri väreillä.
Klikkaamalla jotakin kohtaa kartalla näytetään kolmen viimeisimmän toimenpiteen tiedot kyseisellä kohdalla. Työn alkamis- ja loppumisajat eivät koske juuri klikattua viivaa vaan ovat kyseisellä kohdalla työn aloittamis- ja lopettamisajat.
Näyttää viimeisimmät työt muuallakin kuin 0-24h viivojen alueella.
Jos halutaan tarkastella näkymää toisenlaisella karttapohjalla, voi ottaa opaskartta -kerroksen pois päältä.
Karttaa voi lähentää ja loitontaa. Viivassa näkyvä väkänen edustaa hoitotoimenpiteen suuntaa.